Біосферні поселення –
національна ідея

народжена в Україні
наступний крок
еволюції людства.

Що таке національна ідея?
Чи є вона в Україні?

Спів-Автори Костянтин Макуха Наталія Єрмольєва
1595
Сподобалось? Поділись!

Від розпаду СРСР, ми жили на дивіденди ідеї державної незалежності. Але зрілому і вільному суспільству, настав час сформулювати нові загальнонаціональні цілі, які мають загальноприйняту цінність для нас – сьогодні, і для наших дітей – завтра.

  Зараз нам нав’язують ідеї, що закликають обирати між Сходом і Заходом, між Росією та Європою. Але для таких багатонаціональних держав, як Україна, національна ідея потребує більш широкого розгляду. Неможливо замикати її у вже застарілій парадигмі мови, території чи національної приналежності.

  Це не тільки не сприяє об'єднанню нашої нації, її успіху, але навпаки, породжує внутрішню напругу і протистояння. Ми, як лебідь, рак і щука, не доїдемо до нашого світлого майбутнього, поки не об’єднаємо зусиль і не визначимо, куди саме ми хочемо потрапити. Такі ідеї працюють проти нас.

Національна ідея - це не асорті з історичних символів, привабливих лозунгів та соціальних благ упакованих у вишиванку!

  Концепція Родових маєтків, що розповсюджується на території РФ, як національна ідея, також не є життєздатною, бо має на меті, перш за все влаштування людиною свого власного, окремо взятого, відокремленого «простору любові». Це чудово, але тільки у спільноті однодумців, у колі родини, друзів, коли відчуваєш себе частиною великої, радісної справи, Людина може бути щасливою (щастя, ст.сл.- съчастие – со-частіє – бути частиною чогось).

  Національна ідея - це:
Місія і довгострокова стратегія розвитку всієї спільноти.
Образ, який торкає серце кожного.
Сила, що пробуджує, надихає та веде до добробуту нації.

  Отже нова національна ідея потрібна і державі і Людині. Вона є візитною карткою країни. По ній нас приймають інші країни і спільноти.

  Хто ми як країна, як нація, якими є наші цінності, пріоритети?

  Нині, на державному рівні заявлено європейський вектор розвитку. Але Україна, що ставить собі за мету влитися повноцінно у світове співтовариство як рівнозначний партнер, крім загальносвітових викликів, має внутрішні, національні проблеми: окупація територій, неякісне державне управління, війна, бідність абсолютної більшості населення, перше місце по смертності та злочинності у Європі.

  Чи потрібні ми світовому суспільству із такою масою внутрішніх проблем? Як з нами комунікувати? Чи не несемо ми потенційну загрозу для світових ідей?

ЩО МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ СВІТОВІ?

  Національна ідея необхідна для самоідентифікації кожного з нас. Хто я, громадянин України XXI століття: слов'янин, православний, європеєць, українець, гастарбайтер, бідний родич, молодший брат, чия хата з краю або заможна людина, що живе у добробуті в центрі Європи?

  У чому мій національний інтерес: свобода переміщення Європою, захист мого робочого місця від іноземців, свобода спілкування, власне виробництво, єдина релігія, цивілізована поліція, сильна армія, національна мова?

  Що для мене становить найбільшу цінність: матеріальний добробут, сім'я, демократія, почуття особистої безпеки, гарантія зайнятості?

  Чим я готовий пожертвувати: частиною своїх майнових прав, свободою слова, частиною доходів, безпекою, національною ідентичністю?

  І, нарешті, що мені робити сьогодні і завтра, як спланувати своє життя, куди піти вчитися, що я готовий віддати, скільки і чим заплатити, щоб бути успішним в тій країні, тому суспільстві, яке називається Україна?

  Щоб ціль стала дійсно загальноприйнятою та дієвою, а готовність їй слідувати передавалася від покоління до покоління, потрібно декілька обов'язкових умов.

 • Ідея повинна бути транснаціональною, транссоціальною та транстеріторіальною. Тобто однаково привабливою для абсолютної більшості населення країни, зрозумілою та прийнятною для більшості людей у світі, незважаючи на національність, соціальний статус, релігію і місце проживання;
 • Ідея повинна базуватися на загальнолюдських цінностях і пріоритетах, на світовому історичному досвіді перемог, досягнень і співтворчості, а не поразок, руйнування і війн;
 • Ідея повинна відповідати духовним і матеріальним інтересам сучасного світового суспільства.

  Таким чином, нам потрібна нова парадигма, суть якої

Cтворення сталої спільноти
вільних, самодостатніх,
здатних до самореалізації індивідуумів,
які постійно мешкають на території
гармонійно вбудованого в біосферу поселення,
оберігають свій добробут, цінності,
цілі і свободи,
не посягаючи на свободу інших народів
та на здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби.

  Така ідея об'єднає різні за характером і ментальністю регіони, бо не суперечить їхнім внутрішнім потребам, а навпаки визнає їх. Така ідея звучить в унісон із загальносвітовими ідеями «сталих спільнот», «сталого розвитку», «людини і біосфери». Така ідея буде працювати на нас.

  Біосферні поселення – національна ідея народжена в Україні - наступний крок еволюції Людини та Людства.

  Чому саме біосферні поселення? Тому, що біосферні поселення, як українська національна ідея, дають відповіді на всі запитання, які ставила українська громада протягом всього часу свого існування та усвідомлення себе єдиним народом.

  Прагнення добробуту.

  В Україні за відсутності достатніх запасів нафти, золота і газу, головним капіталом, ресурсом і чинником розвитку є люди. Одними з основних характеристик українця є працьовитість, раціональність, прагнення добробуту та самостійності.

Але що таке самостійність? Можливість і спроможність самому стояти на своїх ногах. І в цьому своєму довічному прагненні українці набули великого потенціалу, який саме зараз може стати потужним локомотивом у реалізації загальносвітових тенденцій до стійких спільнот.

Таким чином, розкриття потенціалу людей, що живуть тут, має бути першочерговим завданням. Не розуміти і не враховувати ці риси, значить пропонувати нашому народові вочевидь неприйнятні моделі державного устрою і управління. Загальноукраїнський інтерес - це сукупність інтересів окремих громадян, сімей, громад, а не абстрактної «України».

Заможні українці – заможна країна.


  Стала спільнота.

  Біосферні поселення мають за мету світ, де люди процвітають, насолоджуючись дарами природи, творчою працею, гарним здоров'ям і створюючи високу якість життя.

  Стале співтовариство відображає зв'язок економічних, екологічних та соціальних питань, визнаючи, що людські поселення мають існувати не знищуючи і не зменшуючи природних та культурних ресурсів, які їх підтримують. Житло, транспорт та ресурси управляються таким чином, щоб зберегти економічні, екологічні та мальовничі цінності навколишнього середовища.

Стала спільнота самодостатніх, заможних, здорових людей - основа щасливої нації і запорука життя майбутніх поколінь.


  Самоврядування.

  Спроби реалізувати ідею «кращого життя» у світі були завжди. Але помилковість, нежиттєздатність таких спроб була в тому, що вони насаджувалися з вищих ланок соціуму до нижчих. Від правлячого класу до пересічних громадян. Від правителя – до народу. В цьому і вразливість таких «експериментів», бо вони легко припиняються тими можновладцями, яким не вигідний добробут народу.

  Джон Кенеді (США), Муамар Каддафі (Лівія), Тома Санкара (Буркина-Фасо), Лех Качиньский (Польша) - це лише деякі з відомих всьому світові лідерів, хто постраждав за прагнення зробити якісним життя в своїй країні або через спробу розкрити правду про тих, хто цьому заважає.

  Відповідно, реалізація концепції Біосферних поселень, що проростає, як і належить всьому живому в природі, від коренів, від народу - джерела влади, від Людини - пересічного громадянина, робить її стійкою, безпечною, в будь-якому уявленому майбутньому.

  Реалізована національна ідея Біосферних поселень - це не тільки запорука стійкого розвитку країни в цілому, але охоронний оберег, «фаєрвол», силове поле, яке оберігає країну від будь-яких катаклізмів, революцій, переворотів, провокацій та ін. Біосферні поселення – це найвищий прояв прагнення людини до самоврядування, гармонійного життя у навколишньому світі.

Місцеве самоврядування це запорука стійкості, безпеки та життєздатності моделі біосферних поселень

  Світова Інтеграція

  Найновітніші світові тенденції пошуку людством відповідей на сучасні загрози, за останнє десятиріччя призвели до формування та декларування міжнародних програм та прийняття ООН порядку денного щодо трансформації світу у прагненні сталого розвитку. В ньому зазначені основні цілі, які людство ставить собі на меті реалізувати до 2030 року, а саме:

 • Подолання бідності у всіх її формах та проявах
 • Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
 • Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці
 • Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх
 • Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок
 • Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх
 • Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх
 • Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх
 • Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям
 • Скорочення нерівності всередині країн і між ними
 • Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів
 • Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва
 • Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками
 • Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку
 • Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття
 • Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку.

  Наша національна ідея не тільки відповідає всім цим міжнародним тезам, а і вирішує наші внутрішні питання.

Біосферний поселення -
якісно новий тип поселень -
це спільнота людей, які живуть
постійно на певній території,
життєдіяльність яких не порушує
природного балансу,
створюючи ефект сталого розвитку поселення
в гармонії з навколишнім середовищем.

  Таким чином, маніфестація та реалізація національної ідеї Біосферних поселень в Україні, дає змогу нашій державі влитися в сучасну світову парадигму сталого розвитку.

  Наша країна відома своїми науковцями, винахідниками та творчими людьми, які подарували світові велику кількість безцінних рішень. Продовжуючи цю беззаперечну гарну традицію, наша національна ідея може стати унікальною пропозицією, винаходом, який ми можемо експортувати в світ.

  Отже, очікуваний результат:

  Cтворення нової цивілізації, як світової мережі автономних біосферних поселень зі стійким розвитком, гармонійно вбудованих в природні біотопи з функціями відновлення і збереження першооснов життя: води, повітря, рослин і тварин, родючого шару ґрунту та природних ландшафтів.

  Біосферні поселення, на сьогоднішній день, це наступний крок еволюції свідомості людства. Вони дають кожній людині, від народження до смерті, можливість повноцінно жити, розвиватися, творити та зберігати планету для наших нащадків.

Народжені в Україні, Біосферні поселення, - шанс усій світовій спільноті обрати життя.

  І тоді кордони між державами будуть такими:

Світовий Тур
BIOspheral Settlements
WORLD EMBRACE

22 квітня у Всесвітній День Землі, ми розпочинаємо світовий тур "БІОСФЕРНІ ПОСЕЛЕННЯ - ОБІЙМИ СВІТ".
Мета проекту - познайомити світову спільноту з національною ідеєю України. Розповсюдити знання про БІОсферні поселення. Об'єднати людей що живуть у біосферних поселеннях задля формування загальносвітовой мережі біосферних поселень.